nhiều máy tính


iOS, Android, Cloud. Ngày càng có nhiều điều tiếp theo xung quanh phần mềm … Chúng tôi sẽ làm.

đọc thêm

về chúng tôi


«Hãy bắt đầu!»,

inc Digitalnauts. đang cố gắng nó lần đầu tiên.
Vì chúng ta sẽ không có được kết quả trừ khi tôi thử bất cứ điều gì.
đặc sản của chúng tôi là phần mềm.
Chúng tôi đang thách thức cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới sử dụng công nghệ điện toán đám mây di động mới.
Gần đây tôi chủ yếu phát triển iOS · ứng dụng Android, AWS · GCP · căn cứ hỏa lực.

Dịch vụ


Phần mềm

iOS, Android, Linux, Windows, Tạo phần mềm với C, C ++, obj-C, JS, Swift, vv ...

cơ sở hạ tầng

Xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng AWS, GCP, căn cứ hỏa lực và những người khác.

hỗ trợ công việc

Giúp tác phẩm của bạn vĩ đại bằng cách sử dụng phần mềm, internet và SNS.

phân tích

Phân tích ứng dụng và trang web sử dụng và tìm kiếm sự cải thiện tốt nhất.