คอมพิวเตอร์อื่น ๆ


ประสบความสำเร็จ 100,000 ดาวน์โหลด iOS, Android, เมฆ เป้าหมายต่อไปคือ …

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา


Digitalnauts อิงค์สร้างบริการที่ผู้คนทั่วโลกจะได้สัมผัส
ส่วนใหญ่มาร์ทโฟนและระบบคลาวด์ซอฟต์แวร์

บริการ


ซอฟต์แวร์

iOS, Android, Linux, Windows, การสร้างซอฟต์แวร์ที่มี C, C ++, Obj-C, JS, Swift, ฯลฯ ...

โครงสร้างพื้นฐาน

สร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ AWS, GCP, Firebase และอื่น ๆ

สนับสนุนงาน

ช่วยให้งานของคุณดีใช้ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตและ SNS

Analytics

วิเคราะห์การใช้งานแอพลิเคชันและเว็บไซต์และมองหาการปรับปรุงที่ดีที่สุด