mer computing


310.000 gånger. Vår app har laddats ner.
iOS, Android, Cloud. Vi inser idén.

Läs mer

om oss


DIGITALNAUTS Inc. skapar de tjänster som människor runt om i världen kommer att beröra.
Främst på smartphone och moln programvara.

Service


programvara

iOS, Android, Linux, Windows, skapa programvara med Swift / Objective-C / C ++ / JS / Python, etc ...

Infrastruktur

Bygga infrastruktur med hjälp av AWS, GCP, Firebase och andra.

Jobbstöd

Hjälp dina verk stor hjälp av programvara, internet och SNS.

Analytics

Analysera ansökan och användningen av webbplatsen och leta efter den bästa förbättringen.